Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 31 2017

rozerotyzowanie
6832 d560 420
Reposted from4777727772 4777727772
rozerotyzowanie
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viairbjarbirb irbjarbirb

September 25 2017

rozerotyzowanie

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viakedavra kedavra
rozerotyzowanie
Nadchodzi jesień. Będą paranoje i tęsknoty.
— K. Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMonia94 Monia94

May 19 2015

rozerotyzowanie
6576 3505
Reposted fromroxanne roxanne viaWlodara Wlodara
0687 babe 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
0199 c9a3 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
9637 a64d 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies
rozerotyzowanie
Ludzie się nie zmieniają, to życie ich zmienia. Radość, smutek czy cierpienie otwierają drzwi do tych miejsc w naszej naturze, których istnienia sami nie podejrzewaliśmy.
— Kasia Bulicz-Kasprzak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazavas zavas
6833 352c 420
Reposted fromprettywomen prettywomen viazavas zavas
5699 9a92 420
Reposted fromarmadillo armadillo viazavas zavas
rozerotyzowanie
6938 0a22 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazavas zavas
0285 b6f7 420
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viazavas zavas
rozerotyzowanie
Reposted frompeper peper viamorelight morelight
8389 14ab 420
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaorangeugarte orangeugarte
8115 5383 420

girlyshapes:

porn4ladies:

-

I’ve done this.

-Dani

Reposted fromamatore amatore viaorangeugarte orangeugarte
rozerotyzowanie
8842 b40c 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vialeptiMonstr leptiMonstr
rozerotyzowanie
Reposted fromshakeme shakeme vialeptiMonstr leptiMonstr

May 03 2015

rozerotyzowanie
1169 b001 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viastarryeyed starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...